Time Management for Business

บริหารเวลาแบบนักธุรกิจ

ในแต่ละวันเราทุกคนต่างมีเวลาเท่ากัน  แต่ก็ยังมีคนจำนวนไม่น้อยที่มักบ่นว่าอยากให้แต่ละวันมีเวลามากกว่านี้  จะได้ทำอะไรได้เยอะขึ้น  ด้วยเหตุนี้จึงนำเนื้อหาดีๆ  เกี่ยวกับการบริหารเวลาแบบนักธุรกิจจากหนังสือใช้ “เวลา” มาสร้างความสำเร็จ  สำนักพิมพ์อมรินทร์  How-To  มาบอกกัน  เพื่อจะได้ใช้เวลาได้เกิดประโยชน์ และเลิกบ่นว่าเวลาไม่พอสักที

1.ทำไมต้องบริหารเวลาแบบนักธุรกิจ นั่นเพราะว่าคนทำธุรกิจจำเป็นต้องรู้หลักการบริหารเวลา  การพบลูกค้า  พูดคุยจนพวกเขาเกิดความประทับใจ  เป็นกุญแจสู่ความสำเร็จของธุรกิจ

2เข้านอนแต่หัวค่ำ  โยปกติการทำธุรกิจต้องอาศัยความเชื่อใจของลูกค้า  นักุรกิจจึงต้องโชว์พลังและศักยภาพผ่านแววตาที่สดใส  การนอนหลบจึงเป็นวิธีเพิ่มพลังชีวิตให้คุณ

3.เริ่มเช้าวันใหม่ด้วยภาพลักษณ์ที่ดี  เราต้องเริ่มการทำงานทำงานด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ  ข้อมูลที่เสริมสร้างแรงบันดาลใจ  อย่าหวาดกลัวให้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆทุกวัน  เพื่อจะได้เติบโตมากขึ้น

4.เริ่มงานตั้งแต่เช้า  หากเราไปพบลูกค้านัดหมายแรกของวันด้วยหัวใจที่ทุ่มเท  ลูกค้าจะเห็นความตั้งใจของเราเป็นการสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าไปในตัว

5.พุ่งความสนใจไปยังลูกค้าที่มีหวัง  ความสำเร็จของธุรกิจทุกอย่างขึ้นอยู่กับการพบปะผู้คนใหม่ๆ  หากอยากประสบความสำเร็จ  จะต้องพูดคุยให้ถูกกาลเทศะ

6.เขียนงานที่ต้องทำทั้งหมดเพราะการเขียนงานที่ต้องทำทั้งหมดในระหว่างวันจนติดเป็นนิสัย  จะช่วยลดเวลาทำงานลง  นักธุรกิจใช้เวลาทำงานเพียงแค่ 20 %  จากเวลาทั้งหมด (เชื่อหรือไม่  เวลาเหล่านี้รวมช่วงเวลาต่างๆ เช่น การเปลี่ยนสถานที่ไว้แล้วด้วย)  อย่างนั้นเรามาลดเวลาทำงานให้เหลือแค่ 80 % จากเวลาทำงานทั้งหมดด้วยการเขียนงานที่ต้องทำกันเถอะ

7.ใช้เวลาพักกลางวันให้เกิด ประโยชน์สูงสุด  หมั่นใช้เศษเวลาในแต่ละวันเพื่อพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ

8.หมั่นฟังอยู่เสมอ  ในช่วงที่ต้องเดินทางให้ลองฟังซีดีเพิ่มความรู้ด้านต่างๆ  การเรียนรู้เพิ่มเติมจะทำให้เราประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้น

9.ใช้ตารางเวลา  ซึ่งตารางเวลาเป็นพื้นฐานควบคุมธุรกิจ  คนที่จดบันทึกสิ่งต่างๆ  ในชีวิตประจำวันทั้งหมด  จะช่วยควบคุมตัวแปรเล็กๆ  เป็นก้าวแรกสู่ความสำเร็จ

ที่มา : หนังสือพิมพ์ M2F ฉบับวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2556 หน้า 23

Be Sociable, Share!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *