WHO WANTS TO BE A MILLIONAIRE

อยากมีเงินเก็บ 1 ล้านบาทแรกในชีวิต

เงินล้านบาทฟังดูแล้วเป็นเงินก้อนโตที่ใครๆก็อยากเป็นเจ้าของ  แม้จะดูมากมายแต่จริงๆแล้วการเก็บเงินล้านครั้งแรกไม่ได้ยากอย่างที่คิด  เพียงแต่ต้องอาศัยวินัยทางการเงินเล็กน้อย  บวกกับเป้าหมายที่ชัดเจน แค่นี้สิ่งที่คุณฝันก็ไม่ไกลจนเกินไป

1.กำหนดระยะเวลาในการออมเงินของตนเอง

ระยะเวลาในการออมเงินจะช่วยทำให้เรารู้ว่าจะต้องเก็บเงินเท่าไรในแต่ละเดือน  ซึ่งการหาระยะเวลาในการออมเงินก็ไม่ยาก  แค่ตั้งเป้าว่าอยากได้เงินล้านตอนอายุเท่าไรแล้วนำมาหักลบกับอายุปัจจุบัน

2.ฉลาดเลือกแหล่งเงินออมที่เหมาะสม

ทุกวันนี้ความหมายของการออมเงินไม่ได้จำกัดอยู่แค่การนำเงินไปฝากธนาคารเท่านั้น  แต่ยังรวมถึงการลงทุนในรูปแบบต่างๆ  แล้วแต่ว่าใครจะรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหน  ถ้ารับความเสียงได้ไม่มาก  ก็อาจจะนำเงินไปออมไว้ในกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นที่ได้ดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์  หรือถ้าคาดหวังผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้  การลงทุนในหุ้น  ทองคำ  หรือน้ำมัน  ก็เพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทน  อย่าลืมว่าถ้าเก็บเงินถูกที่  เราอาจไปถึงฝันได้เร็วกว่าที่คิด

3.คำนวณหาเงินออมต่อเดือน

พอรู้ระยะเวลา และแหล่งที่จะออมเงินแล้ว  ทีนี้ก็ต้องคำนวณดูว่าจะต้องออมเงินเดือนละเท่าไร  โดยนำผลที่ได้รับจากการออมมาคำนวณ เช่น ถ้ามีเวลาในการออม 15 ปี  แล้วต้องการฝากประจำ 24 เดือน  ที่ได้ผลตอบแทนประมาน 3 เปอร์เซ็นต์  ต่อไปเงินที่ต้องออมในแต่ละเดือนก็คือ  4,500 บาทนั่นเอง

4.คอยย้ำเป้าหมายกับตัวเองบ่อยๆ

ถ้าเป้าหมายชัดเจน  ขั้นตอนต่างๆที่ว่ามาคงไม่ยากเกินไป  นอกจากจะต้องมีจิตใจที่มุ่งมั่นแล้ว  คุณอาจจะเขียนข้อความเพื่อกระตุ้นตัวเองให้หมั่นเก็บออมเป็นประจำ  พอได้เงิน 1 ล้านบาทแรกแล้วก็ให้ ตั้งเป้าหมายให้ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆ  เช่น 5 ล้าน หรือ 10 ล้าน รับรองว่าคุณจะได้พบกับชีวิตที่มั่นคงในการเงินแน่นอน

Credit : K-Expert

Be Sociable, Share!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *