เส้นทางการเงินสู่ความฝัน (Life Solutions)

เส้นทางการเงินสู่ความฝัน (Life Solutions by K-Expert)

LIFE  SIDE

เลือกความสุขให้ตัวเอง BE HAPPY

ให้รางวัลตัวเอง…สร้างความสุขด้วยตัวเองระหว่างที่เดินทางสู่ฝัน

เรียนรู้จากความล้มเหลว…ความล้มเหลวไม่ใช่เหตุแห่งทุกข์ แต่เป็นบทเรียนทำให้เกิดความสุข

ความสุขเลือกได้…ขึ้นอยู่กับเราว่าจะเลือกสุขหรือทุกข์

“เดินทางสายกลาง  สร้างสุขที่สมดุล”

สร้างให้เป็นนิสัย  MAKE A HABIT

ลงมือทำทันที…เริ่มวันนี้ และเดี๋ยวนี้

เน้นความสม่ำเสมอ…มุ่งมั่นที่ความสม่ำเสมอมากกว่าความสมบูรณ์แบบ

อย่ายอมแพ้…หากไม่หยุดทำ  สักวันฝันย่อมเป็นจริง

“สิ่งที่เราทำประจำ  ไม่ใช่แค่การกระทำ  แต่เป็นนิสัย-อริสโตเติล”

เริ่มต้นจากความสำเร็จเล็กๆ รวมเป็นฝันที่ยิ่งใหญ่  CREATE SMALL WINS

กำหนดขั้นตอนสู่เป้าหมาย…สร้างแผนที่สู่ความสำเร็จ

อย่าเป็นเพียงผู้ริเริ่ม…ต้องทำให้เสร็จสิ้นทุกครั้งที่ริเริ่ม

เดินหน้าต่อได้ด้วยกำลังใจ…สร้างกำลังใจให้ตัวเองด้วยความสำเร็จเล็กๆ

“ความสำเร็จเล็กๆ  สร้างฝันที่ยิ่งใหญ่”

ทำฝันให้ชัดเจน  GET  SPECIFIC  DREAM

กล้าที่จะฝัน…อย่าติดดกับข้อจำกัด

จงเชื่อว่าทำด้…แล้วทุกอย่างจะเป็นจริง

ทำฝันให้ชัด…แปลงความฝันให้เป็นเป้าหมาย

“แค่เปลี่ยนความคิด  ชีวิตคุณเปลี่ยน”

MONEY  SIDE

จงพอเพียงกับผลตอบแทนที่ได้รับ  BE HAPPY WITH YOUR RETURN

เข้าใจความจริงของผลตอบแทน…คาดหวังสูง  ความเสี่ยงสูง คาดหวังต่ำ  ความเสี่ยงต่ำ

พยายามลดความเสี่ยง…ขณะที่ผลตอบแทนที่แท้จริงเท่าเดิม

ความพอเพียงอยู่ที่ใจ…ผลตอบแทนจะสร้างความสุขให้กับคนที่รู้จักพอเท่านั้น

“Happy>Realit>=Expectation”

จงมีวินัยทางการเงิน  MAKE  FINANCIAL DISCIPLINE

มีวินัยด้านการเงิน…วินัยในการใช้จ่าย

มีวินัยด้านการเงิน…วินัยในการออมและลงทุน

มีวินัยด้านการเงิน…วินัยในการหาความรู้

“ออมก่อนใช้”

สร้างแผนการเงินที่คุณทำได้  CREATE  FINANCIAL  PLAN

สำรวจสถานะการเงินในปัจจุบันและกำหนดแผน…ให้รู้ว่ามีเงินอยู่เท่าใด

ประเมินทางเลือก…หาอัตราการออมและผลตอบแทนในแต่ละทางเลือก

เลือกทางเลือกที่ดีที่สุด…เลือกวิธีการลงทุนให้เหมาะกับตัวเอง

“PLAN  แล้วต้องไม่นิ่ง  ลงมือทำทันที”

มีเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจน  GET FINANCIAL GOAL

กำหนดเป้าหมายทางการเงิน…ให้รู้จำนวนเงินที่ต้องใช้

หาตัววัดความสำเร็จ…ให้รู้ยอดเก็บออมที่จะทำให้บรรลุเป้าหมาย

กำหนดระยะเวลา…ให้รู้ระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าหมาย

“เรื่องเงินไม่ใช่เรื่องใหญ่  แต่เป็นทุกเป้าหมายต้องใช้เงิน”

CHARACTER  คุณลักษณะสำคัญขับเคลื่อนฝันให้สำเร็จ

ชัดเจน  เน้นย้ำ + ทุ่มเท  เชื่อมั่น + อดทน  สม่ำเสมอ + คิดบวก

FOCUSED  +  DEDICATED  + DILIGENT + POSITIVE

 

by K-Expert

Be Sociable, Share!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *