Tag Archives: การลงทุน

12 steps to a successful franchise business.

12 ขั้นตอนสู่ความสำเร็จธุรกิจแฟรนไชส์

 1.รู้จักระบบแฟรนไชส์   แฟรนไชส์ซอร์ (Franchisor) คือ ผู้ชายสิทธิแฟรนไชส์ขายสิทธิรูปแบบการทำธุรกิจ ตราสินค้า มาตรฐานการทำธุรกิจ แฟรนไชส์ซีร์ (Franchisee) คือ ผู้ซื้อสิทธิแฟรนไชส์ (จำง่ายๆ see คือตัวเรา ที่กำลังมองหาธุรกิจแฟรนไชส์)

 2.เลือกประเภทธุรกิจที่สนใจ    แฟรนไชส์ประกอบด้วยหลากหลายธุรกิจ ได้แก่ อาหาร เบเกอรี่และเครื่องดื่ม บริการ การศึกษา ค้าปลีก และธุรกิจทั่วไปวิเคราะห์ตัวเองว่าชอบธุรกิจประเภทใด

3.ศึกษาหาข้อมูลบรษัทแฟรนไชส์     วิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ทั้งจากแฟรนไชส์ซอร์เองกระทรวงพาณิชย์ สมาคมแฟรนไชส์ต่างๆ สถาบันการเงิน ปัจจุบันธนาคารกสิกรไทยได้คัดเลือกแฟรนไชส์ที่ได้มาตรฐานและผ่านการวิเคราะห์จากธนาคารกว่า 65 แฟรนไชส์ เพื่อเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้สนใจในธุรกิจแฟรนไชส์

Tips หาโอกาสทดลองซื้อสินค้า หรือใช้บริการแฟรนไชส์ที่สนใจ

4.มองหาทำเล  ทำเลเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจแฟรนไชส์

Tips แฟรนไชส์บางแบรนด์ สามารถช่วยประสานเรื่องทำเลเพื่อลงทุน รวมถึงสามารถนำเสนอทำเลที่ดีสำหรับการลงทุนของแฟรนไชส์ซีร์ได้ด้วย

5.เริ่มติดต่อพุดคุยบริษัทแฟรนไชส์ต่างๆ

 • เลือกแฟรนไชส์ที่สนใจอย่างน้อย 3 แฟรนไชส์
 • ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
 • สอบถามรายละเอียดการลงทุน และค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงรูปแบบการแบ่งผลตอบแทน และเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ

6.วิเคราะห์ และเปรียบเทียบ

 • รูปแบบการลงทุน
 • ยอดเงินลงทุน
 • ค่าใช้จ่ายต่างๆ
 • สัดส่วน และวิธีการแบ่งผลตอบแทน
 • ระยะเวลาคืนทุน

Tips จัดอันดับแฟรนไชส์ที่สนใจ 3 อันดับแรก

7.ตัดสินใจ และเริ่มดำเนินการกระบวนการแฟรนไชส์

 • ตัดสินใจเลือกแฟรนไชส์ที่ต้องการ แฟรนไชส์เลือกควรมีตัวอย่างความสำเร็จให้เห็น
 • ติดต่อเพื่อเจรจาการลงทุนหาข้อมูลเชิงลึกเพื่อประกอบการตัดสินใจ
 • เข้าเยี่ยมชมการดำเนินกิจการ และกระบวนการบริหารจัดการร้านค้าแฟรนไชส์
 • ศึกษาสัญญาแฟรนไชส์ แฟรนไชส์ที่ดี สัญญาควรเป็นธรรม

8.แฟรนไชส์ซอร์คัดเลือกผู้ร่วมทุนอย่างไร

 • ศักยภาพผู้ร่วมทุนที่มี เงินทุนส่วนตัวไม่ใช่ปัจจัยสำคัญที่สุด
 • ความตั้งใจ และความใส่ใจในธุรกิจสำคัญ

Tips หากพลาดจากแฟรนไชส์แรก ลองพิจารณา และติดต่อแฟรนไชส์ที่เหลือ (3 แฟรนไชส์ที่เลือกไว้)

9.มองหาแหล่งเงินทุน

 • พิจารณาวงเงินลงทุน
 • วิเคราะห์เงินทุนส่วนตัว และมองหาแหล่งเงินทุนส่วนเพิ่มหากทุนไม่พอลองปรึกษาธนาคารพาณิชย์ที่เข้าใจ

และเชี่ยวชาญในธุรกิจแฟรนไชส์

Tips สินเชื่อเพื่อธุรกิจแฟรนไชส์กสิกรไทยขึ้น อนุมัติสูงสุด 80% ของวงเงินลงทุนที่แฟรนไชส์ซอร์ ตอบทุก

ความต้องการทั้งแบบไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน และแบบลดหย่อนการผ่อนชำระเพื่อให้สอดคล้องกับ

ธุรกิจแฟรนไชส์

10.ดำเนินการสินเชื่อและเตรียมพร้อมเปิดกิจการ กรณีของสินเชื่อกับธนาคารกสิกรไทย

 • หากเลือกลงทุนในแฟรนไชส์ที่ร่วมโครงการกับธนาคารกสิกรไทยเพียงแจ้งที่ผู้ประสานงานแฟรนไชส์ซอร์ได้เลยทางแฟรนไชส์ซอร์จะดำเนินการนำส่งรายละเอียดการลงทุนให้กับธนาคาร
 • กระบวนการง่าย ไม่ต้องมีประสบการณ์ ไม่ต้องใช้งบการเงิน หรือ statement ใดๆในการขอสินเชื่อ
 • วงเงินอนุมัติเร็ว 3 วัน 7 วันรับเงิน
 • ระหว่างนี้สามารถเตรียมความพร้อมเรื่องการก่อสร้างและการตกแต่งสถานประกอบการรวมถึงการจัดซื้อเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับการเปิดกิจการ
 • ค่าใช้จ่ายต่างๆ ธนาคารจะชำระตรงผ่านแฟรนไชส์ซอร์

11.เตรียมพร้อมก่อนเปิดกิจการ

 • เจ้าของกิจการจำเป็นต้องเข้ารับการฝึกอบรมการดำเนินการธุรกิจแฟรนไชส์ตามมาตรฐานที่แฟรนไชส์ต่างๆกำหนดไว้
 • สรรหาบุคคลลากรที่จำเป็นต่อการดำเนินกิจการกรณีประสบปัญหาด้านบุคคลากร แฟรนไชส์ซอร์จะดำเนินการสนับสนุนในการสรรหาและฝึกอบรมให้

12.เปิดดำเนินกิจการ

 • เปิดดำเนินกิจการ
 • บางแฟรนไชส์อาจมีการส่งเจ้าหน้าที่มาสนับสนุนการดำเนินการในช่วงแรกของการดำเนินการ
 • แฟรนไชส์ซอร์จะหักชำระค่าใช้จ่ายต่างๆผ่านระบบธนาคารเพื่อเพิ่มความสะดวก

Tips หากเกิดปัญหา อุ่นใจได้ วิเคราะห์ปัญหา และสามารถขอคำปรึกษาจากแฟรนไชส์ซอร์ได้  

ที่มา  ธนาคารกสิกรไทย

07 Aug 2013

Go to Rich man!

อยากเป็น “เถ้าแก่” มาทางนี้

ทำอย่างไรให้รวยขึ้น?? กับทำอย่างไรให้ความรวยอยู่กับเราตลอดไปชั่วลูกชั่วหลาน??
อย่างไหนสำคัญกว่ากัน?!?

หากถามเศรษฐีหรือแม้กระทั่งคนเดินดินธรรมดาก็ไม่สามารถตอบได้อย่างเต็มปากเต็มคำ เพราะทั้งสองสิ่งนี้ล้วนเป็นเป้าหมายของเถ้าแก่มือทองทั้งนั้น
แต่ก่อนจะเข้าสู่เป้าหมาย ลองมาทำความรู้จักกับคำว่า “นักลงทุน” หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า “entrepreneur” แต่เราจะคุ้นเคยกับคำว่า “เถ้าแก่” กันมากกว่า ดูๆ แล้วเป็นคำที่บ่งบอกอายุที่มากเหลือเกิน ประกอบกับการออกเสียงที่มีทั้ง “เฒ่า และ “แก่” แต่อันที่จริงแล้วเถ้าแก่เป็นภาษาจีนแต้จิ๋วที่เรียกเจ้าของร้านค้าหรือผู้ประกอบการ พอได้ฟังความหมายจริงๆ
แล้วหลายคนอาจจะอยากเป็นเถ้าแก่แล้วใช่ไหมคะ

หากวันนี้ยังไม่มีเงินแนะนำให้ปรึกษาธนาคารเพื่อให้ทางธนาคารแนะนำการกู้ที่เหมาะสม แล้วจึงนำเงินมาลงทุนกับกองทุนที่กล่าวแบบนี้เพราะการลงทุนนั้นควรจะมีเงินอยู่บ้าง จากคำแนะนำขอมาร์ติน เกรแฮมประธานกรรมการ Advisory Board ของ Oracle Capital Group ว่า มันไม่ต่างกันเลย ไม่ว่าจะมีเงินมากหรือมีเงินน้อยเรียกว่าขอให้มีเงินก่อน มีสักหน่อยก็เอาไปบริหารด้วยวิธีพื้นฐานคล้ายๆ กันได้เพราะฉะนั้นหัวใจหลักของการเป็นเถ้าแก่จริงๆ แล้วคือการบริหารเงินที่มีอยู่ไม่ว่ามากหรือน้อยให้งอกเงยอย่างยั่งยืนนั่นเอง

มาร์ติน เกรแฮม มีกฏการบริหารเงินที่กล่าวไว้อย่างน่าสนใจถึง 5 ข้อ ได้แก่

1. ลงทุนระยะยาวด้วยเงินที่ไม่มความจำเป็นต้องใช้ 5 ปี
2. ลงทุนกับสิ่งที่เรารู้จักดีเท่านั้น เพราะผู้เชี่ยวชาญการอาจวิเคราะห์ผิดพลาดได้
3. สลับหมุนเวียนการลงทุนด้วยสินทรัพย์ที่หลายสิ่งสำคัญคือการเตรียมพร้อมสำหรับการปรับสมดุล พอร์ตลงทุนของเราที่เรียกว่า Portfolio Rebalancing เพื่อให้ได้ผลตอบแทนภายใต้ความเสี่ยงที่เรารับได้นั่นเอง
4. แสวงหาสิ่งที่คุ้มค่าที่คนอื่นมองข้าม เพราะมันจะทำให้เราได้ของดีราคาถูก และขายออกได้ในราคาแพง
5. ลงทุนแบบเผื่อเหลือเผื่อขาด เพื่อปกป้องความมั่งคั่งไว้ชั่วลูกชั่วหลานซึ่งเป็นหัวใจหลักของการเป็นเศรษฐีอย่าลืมนึกถึงสัจธรรมที่ว่าไม่มีอะไรที่ราบรื่นเสมอไป บางครั้งต้องเจออุปสรรคบ้างเพราะไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการหรือลูกจ้างก็อาจจะพบความเสี่ยงที่ไม่ทันคาดคิด เช่น การตกงาน ปัญหาครอบครัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินหรือความสัมพันธ์ เพราะฉะนั้นเราควรเติมสิ่งที่ไม่คาดฝันเหล่านี้ลงไปในแผนการลงทุนด้วย คืออย่าลงทุนจำนวนมากกับสิ่งที่ขายออกยาก สภาพคล่องน้อย เพราะถึงแม้จะซื้อมาถูกเพียงใดหากขายยากจะทำให้เราลำบากมาก หากจำเป็นต้องใช้เงินอย่างเร่งด่วน หากฝันจะเป็นเถ้าแก่แล้วหละก็ต้องมีความรอบคอบ ติดตามตลาดและต้องเชื่อตัวเองในฐานะคนเดินดินที่มีสายตาเฉียบคม และเผื่อสิ่งที่เกินคาดลงไปด้วยเสมอ

เพียงเท่านี้คำว่า “เถ้าแก่” ก็ไม่ไกลเกินเอื้อมอีกต่อไป

@goople

(ที่มา: BUALUANG FUND 2013 คอลัมน์ talk with bualuang fund)

25 Jun 2013