Tag Archives: google vs facebook

5 BEST PRACTICES FOR SUCESSFUL SOCIAL MEDIA MARKETING.

5 วิธีเพื่อความสำเร็จในการทำตลาดโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์

หากคุณกำลังเปิดตัวบริษัทด้าน B2B และได้ตัดสินใจ ที่จะใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการทำการตลาด  เพื่อเริ่มสร้างความเติบโตทางธุรกิจของคุณ    นับว่าเป็นการตัดสินใจที่ชาญฉลาด  เพราะสื่อสังคมออนไลน์  เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพและช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย  โดยมีคล่องตัวในการเข้าถึงฐานผู้บริโภคออนไลน์ที่กำลังขยายตัว  และเป็นหนทางในการเพิ่มจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  โดยอาศัยการแนะนำแบบปากต่อปากที่นำไปสู้การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดียิ่งขึ้น

การตลาดที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์  เป็นวิธีที่เหมาะสำหรับการค้าแบบ B2B เพราะทำให้คุณมีโอกาสที่จะปฏิสัมพันธ์และทำงานร่วมกับลูกค้าในกลุ่มที่คุณสามารถเข้าถึง  สามารถสร้างความสัมพันธ์กับพวกเขา  และตั้งหลักปักฐานในชุมชนที่กว้างขึ้น  หากคุณพร้อมที่จะเริ่มใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการทำแคมเปญการตลาดของคุณ  จงพิจารณาถึงข้อปฏิบัติ 5 ประการต่อไปนี้  เพื่อให้โครงการของคุณดำเนินไปในทิศทางที่ดีที่สุด

01 ต้องมีแผนเสมอ

นักการตลาดสื่อสังคมออนไลน์ จะต้องยึดคำขวัญของลูกเสือที่ว่า “จงเตรียมพร้อม”  เพราะสิ่งไม่ได้เตรียมพร้อมอาจนำไปสู่ผลที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายในขั้นรุนแรงต่อชื่อเสียงของคุณได้

ก่อนท่จะเริ่มต้นกิจกรรมทางสังคม  คำถามสำคัญที่คุณจะต้องตอบให้ได้ก็คือ เป้าหมายของคุณคืออะไร กลุ่มเป้าหมายของคุณคืออะไร  กลุ่มเป้าหมายของคุณคือใคร คุณจะสร้างระบบการจัดการแคมเปญของคุณอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ  โดยการจัดทำแผน ที่จะบอกถึงกลยุทธ์เริ่มต้นในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับสังคม  รวมทั้งความสามารถในการผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  และมีโครงสร้างที่จะรักษาความสัมพันธ์และสร้างรายได้จากการเข้าชมหากมีแผนที่ดีคุณจะสามารถหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความผิดพลาด  รวมทั้งรักษาทรัพยากรที่สำคัญได้

02  อย่ามุ่งหมายในเชิงรุกจนเกินไป

ความจริงที่สำคัญเกี่ยวกับการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์  คือ การไม่เน้นคำโฆษณาและการขายมากนักแต่จะใช้การสนทนามากกว่า  ขณะนี้  ประชาชนจากทุกภาคอุตสาหกรรมมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อซื้อสินค้า  เละพวกเขาจะตัดสินใจจากสิ่งที่พวกเขาจะตัดสินใจจากสิ่งที่พวกเขาเรียนรู้  และจากผู้ที่พวกเขาพบบนโลกออนไลน์  ดังนั้น คุณควรพยายามสร้างเนื้อหาที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตภัณฑ์และบริการของคุณแก่การที่จะมาเป็นลูกค้า  และทำให้พวกเขาเข้าใจว่า  จะสามารถใช้สินค้าและบริการของคุณ  เพื่อการประหยัดค่าใช้จ่ายของบริษัท  หรือทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  โดยทำหน้าที่เป็นแหล่งที่มาของข้อมูลที่จะสะท้อนถึงความเป็นมืออาชีพในแวดวงของคุณ  คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับลูกค้าด้วยองค์ประกอบทางสังคมเหล่านี้

03 ส่งเสริมการแชร์ร่วมกัน

คำสอนที่คุณได้รับขณะที่เป็นเด็ก  ถึงความสำคัญของการรู้จักแบ่งปันสมารถนำมาใช้กับการตลาดในสื่อสังคมออนไลน์ได้  ลองคิดถึงอานุภาพของความสามารถในการเข้าถึงลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ด้วยการสร้างเนื้อหาที่เกี่ยวกับสังคม  และการเข้าถึงผู้มีความชอบอย่างเดียวกันเป็นจำนวนมากได้อย่างประสบความสำเร็จ  ทว่า  นอกเหนือจากคำแนะนำแบบปากต่อปากแล้ว  ยังมีอีกหลายสิ่งที่ต้องคำนึงถึง  และเมื่อลูกค้ายอมรับเนื้อหาที่คุณเสนอให้ด้วยการแชร์ต่อให้คนอื่น  ก็เท่ากับพวกเขาเป็นข้อมูลอ้างอิงที่ดีให้กับธุรกิจของคุณ

นอกเหนือจากการสร้างเนื้อหาที่มีคุณค่าพอที่จะให้ผู้คนอยากจะส่งต่อให้ผู้อื่นแล้วควรเรียกความสนใจและสร้างแรงจูงใจให้ผู้อ่านอยากแชร์เนื้อหาของคุณ  การวางปุ่มสำหรับแชร์ข้อมูล  ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว  ไปยังช่องทางสื่อทางสังคมออนไลน์ที่เป็นที่นิยมมากที่สุดจากการสื่อสารทั้งหมดของคุณ

04  โปรดจำไว้ว่า  มันไม่ใช่แค่เนื้อหาที่เกี่ยวกับบริษัทของคุณ

ถ้าคุณคิดว่าคุณสามารถเผยแพร่เนื้อหาที่น่าสนใจให้กับช่องทางสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็กลับมานั่งเอนหลัง  และคอยดูลูกค้าหลั่งไหลเข้ามา  เท่ากับคุณรอคอยความผิดหวังได้เลย  สื่อสังคมออนไลน์ไม่ใช่เพียงแค่การเข้าถึงลูกค้าและสร้างฐานการเริ่มต้นการสนทนา  ที่จะช่วยให้คุณได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้าด้วย

คุณต้องคอยติดตามสิ่งที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมของคุณ  คุณสามารถลดภาระของการต้องสร้างเนื้อหาอย่างต่อเนื่อง  ด้วยการใช้เนื้อหาอ้างอิงจากที่อื่นๆ  มาแชร์กับลูกค้า  การปฏิบัติต่อผู้ชมที่คุณสร้างขึ้นในสื่อออนไลน์ในฐานะเพื่อน  ขอความคิดเห็นและให้เขาบอกถึงสิ่งที่ทำให้เขาประทับใจรวมทั้งการมีส่วนร่วมในการอภิปราย ก็จะทำให้คุณได้รับความไว้วางใจความ ความจงรักภักดี  และความเคารพจากลูกค้าของคุณ

05 ใช้ซอฟต์แวร์เป็นตัวช่วย

การใช้สังคมสื่อออนไลน์เพื่อแคมเปญการตลาดอย่างเต็มรูปแบบอาจต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมากสำหรับการเริ่มต้น ข่าวดีก็คือ  คุณไม่จำเป็น (และไม่ควรลอง)  ทำงาน  ตั้งแต่การกำหนดกลยุทธ์  ไปจนถึงการทำงานที่มีฟังก์ชั่นซ้ำๆ โดอัติโนมัติเพื่อติดตามกิจกรรมและวัดผล

ซอฟต์แวร์โซลูชั่นอย่าง Argyle Social  สามารถแบ่งเบาภาระงานสำหรับผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหารที่ไม่มีเวลา ซอฟต์แวร์นี้จะให้การสนับสนุนในระดับของผู้เชี่ยวชาญ  เพื่อการหาและสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ชมที่มีแนวโน้มในการเป็นลูกค้ามากที่สุด  ติดตามและให้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดการมีแผนงานที่สามารถปรับขยาย และได้รับการสนับสนุนแบบทันที  จำทำให้แคมเปญการตลาดที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ของคุณมีความทันสมัย  ซอฟท์แวร์สำหรับการบริหารจัดการ  เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะสร้างความเป็นไปได้สำหรับกิจการใหม่และธุรกิจขนาดเล็กในการแข่งขันในตลาดทุกวันนี้

ข้อคิดปิดท้าย

สื่อสังคมออนไลน์  อาจจะเป็นวิธีการที่รวดเร็วสำหรับการทำการตลาดให้กับธุรกิจของคุณ  เพื่อขยายจำนวนลูกค้าที่มีคุณภาพ  การกำหนดแผนงานที่รอบคอบ  ด้วยการคำนึงถึงองค์ประกอบทางสังคม  และการใช้เครื่องมือและเทคนิคที่จะช่วยคุณบริการลูกค้าได้อย่างดีที่สุด  จะทำให้คุณสามารถใช้อานุภาพของสื่อสังคมออนไลน์  เพื่อทำการตลาด  และเพิ่มโอกาสให้ผู้อื่นรู้จักสินค้า  และสร้างการเติบโตให้กับตราสินค้าของคุณได้

ที่มา : Eworld Magazine JULY 2013  เรียบเรียงโดย: อมรรัตน์  ศรีสุรินทร์

07 Oct 2013

Google+1 (กูเกิลพลัสวัน)

เมื่อ Google เจาะตลาด Social Search

 

และแล้วก็ถึงเวลาที่ Google ประกาศตัวลงสู้ศึกในโลก Social Media อย่างเต็มรูปแบบ ด้วยการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ดูเหมือนว่าจะท้าชนเข้ากับ Facebook อย่างแรง ทั้งนี้ก็เพื่อให้ตอบสนองความเป็น Social มากยิ่งขึ้น กับผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่เรียกกันว่า Google +1 (กูเกิลพลัสวัน) ทำให้เกิดกระแสความแตกต่างและมีการปรับปรุงเว็บไซต์การเป็นการใหญ่

 

Google +1 คือ ปุ่มกดที่บ่งบอกความชอบใจในเนื้อหาหรือเว็บไซต์นั้นๆ ที่เกิดขึ้นบนโลกอินเทอร์เน็ต ถ้าแปลเป็นภาษาง่ายๆ ให้เข้าใจกัน มันก็คือ ปุ่ม like บน Facebook นั่นเอง เพียงแต่ ตัวปุ่ม like ของ facebook นี้ จะเป็น application ที่ให้เราสามารถกดแสดงความชอบหรือการถุกใจบนหน้า facebook เท่านั้น แต่ google+1 สามารถติดในเว็บไซต์ของเราในทุก domain!!

นอกจากนี้ Google ยังประกาศด้วยว่าจะเริ่มพิจารณาว่าทุกครั้งที่มีคนกด ?+1? ก็จะส่งผลต่อค่าคะแนน PageRank ของเว็บไซต์แต่ละแห่งด้วย นั่นหมายถึง การทำอันดับของ SEO ที่จะเกิดกับผลการค้นหาแบบปกติ จะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย

ซึ่งการออก google +1 นั้น มีด้วยกัน 2 แบบ คือ

 

แบบที่ 1 ได้แก่ การมีปุ่ม google +1? ที่หลังผลการค้นหาในแบบปกติ

ซึ่งเราที่เป้นผู้ค้นหาสามารถกด +1 ได้ทันทีเมื่อเจอผลการค้นหาที่ถูกใจ เพื่อเป้นการบ่งบอกให้รู้ได้ว่า นี่คือ ข้อมูลที่เราต้องการจะหา ที่ google ต้องทำปุ่ม +1 ขึ้นมา เช่นนี้ ก้เพราะว่า ถ้าเราสังเกตดีๆ จะพบว่า คำบางคำนั้น เขียนเหมือนกัน แต่ความหมายต่างกัน เช่น คำว่า ?apple? คุณนึกถึง ผลไม้ apple หรือ ผลิตภัณฑ์ของ apple มากกว่ากัน ถ้ามีคนกด like ให้กับผลการค้นหาที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ apple มากกว่า แน่นอนว่า ผลการค้นหาทั่วโลกจะเริ่มเปลี่ยนไป เมื่อมีคนมาค้นหาคำว่า ?apple? อีกครั้งใน ปีหน้า อาจจะไม่มีเว็บไซต์ที่ขายผลไม้เกี่ยวกับ apple อยุ่ใน 10 อับแรกแล้วก็ได้

แบบที่ 2 ได้แก่ การมีปุ่ม google +1 อยู่ในหน้าเว็บไซต์ ต่างๆ ทั่วโลก

อย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วว่า google เป็นเว็บไซต์ที่จำนวนคนเข้าใช้งานเยอะที่สุดในโลก ด้วยความค้นหาอะไรก็เจอ แถมยังค้นหาได้อย่างรวดเร็วภายในไม่กี่วินาที เมื่อค้นหาเสร็จแล้ว เราก็จะคลิกเข้าไปอ่านเนื้อหาหรือดูข้อมูลภายในเว็บไซต์ต่างๆ เหล่านั้น จะใช้เวลานานมากในการดูรายละเอียดเหล่านั้น เพราะฉะนั้น google จึงมองว่า เนื้อหาภายในเว็บไซต์นั้นๆ ต่างหากที่สำคัญ!! ดังนั้น จึงอยากให้เจ้าของเว็บไซต์ พัฒนาเนื้อหาและ content ดีๆ ป้อนใส่บนโลกอินเทอร์เน็ต และถ้าผู้เข้าเยี่ยมชมมาอ่านเนื้อหาแล้วชอบใจ ก็กดปุ่ม +1 ซะ เว็บไซต์นี้ก็จะอยู่ในอันดับต้นๆ ของผลการค้นหา เพราะได้รับการตรวจสอบจากผู้ใช้จริงๆ แล้วว่า เป็นเนื้อหาที่ดี มีประโยชน์จริงๆ

 

มาดูกันว่า 15 ข้อที่เราควรรู้เกี่ยวกับ google+1 คืออะไรกันบ้าง?

 1. google+1 มีผลแน่ๆ กับการจัดอันดับผลการค้นหาต่อไปในอนาคต ซึ่งจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของผลการค้นหา (SEPR?s Algorisms) คราวนี้อันดับใครจะขึ้นหรือจะลง ก็ขึ้นอยู่กับ ปุ่ม+1 เนี่ยแหละ
 2. เว็บไซต์ที่มีได้รับการ +1 เยอะๆ จะมีโอกาสได้รับ traffic มากขึ้น เพราะจะมีความเห็นและข้อเสนอแนะจากเพื่อนๆ ที่อยู่ใน social network เดียวกับเรา
 3. การคลิกที่ปุ่ม +1 จะถูกนำไปเก็บเป็นข้อมูลอยู่ใน profiles ของผู้คลิกเสมอ
 4. ปุ่ม+1 จะไม่ใช่ google buzz แต่จะมีลักษณะคล้ายกัน
 5. ปุ่ม +1 จะมีขนาดและรูปแบบของปุ่มที่เราสามารถเลือกที่จะนำไปใช้บนเว็บไซต์ได้อย่างหลากหลาย
 6. ปุ่ม+1 สามารถติดตั้งได้ใน web page ทีมีหลาย url ได้
 7. ควรวางปุ่ม +1 ไว้ใกล้กับชื่อเรื่อง หรือตอนท้ายของบทความ จะดีที่สุด
 8. ตอนนี้ ปุ่ม+1 สามารถรองรับได้ถึง 44 ภาษาทั่วโลก
 9. ปุ่ม+1 สามารถให้ติดในเว็บภาษาไทยได้
 10. ตอนนี้ เราสามารถเห็นปุ่ม+1 ได้แล้ว ใน Android Market, Blogger, ค้นหาสินค้าและ YouTube
 11. แต่ปุ่ม+1 ยังไม่เห็นในผลการค้นหาบนมือถือ
 12. หาก มีบล็อกของ Blogger เราสามารถเพิ่มปุ่มได้โดยไปที่> การออกแบบองค์ประกอบของหน้าบนกระดาน, การหา”โพสต์ Blog”เขตการคลิกที่แก้ไขและเลือก”แสดง Share ปุ่ม” แล้วมองหาปุ่ม+1
 13. อย่าพยายามกดปุ่ม+1 เพื่อดันอันดับในผลการค้นหาของเรา เพราะ google จับได้แน่นอน
 14. การติดตั้งปุ่ม+1 จะต้องเป็นไปตามกฎระเบียบของทาง google+1 อย่างเคร่งครัด
 15. สามารถไปรับ code google+1 เพื่อนำไปติดที่เว็บไซต์ ได้ที่ http://www.google.com/webmasters/+1/button/index.html

 

วิธีการติดตั้ง ก็ทำได้ง่ายดายมาก เพียงแค่เข้าไปเอา code ตาม link ที่ให้ไว้ในข้อ 15 แล้ว โดยจะมีขนาดให้เลือกตอนนี้อยู่ประมาณ 4 แบบด้วยกัน

 

แบบขนาดเล็ก, กลาง, มาตรฐาน, หรือแบบทรงสูง ซึ่งแบบทรงสูงนั้น ตัวปุ่มกดไมได้มีขนาดสูงขึ้น แต่เพื่อใดก็ตามที่มีคนกด +1 คะแนนที่ได้รับนี้ จะไปแสดงอยู่ด้านบนของปุ่ม ทำให้มันมีขนาดสูงขึ้นนั่นเอง

 

เมื่อเราเลือกขนาดได้แล้ว ก็ทำง่ายๆ เลย คือ copy code ในช่องด้านล่างทั้งหมด แล้วไปติดในตำแหน่งของเว็บไซต์ที่เราต้องการ เป็นอันเสร็จสิ้นการติดตั้ง google+1 เรียบร้อยแล้ว (โอ้? ง่ายดายและสะดวกมาก)

 

คราวนี้ลองตามมาดูตัวอย่างของเว็บไซต์ที่เริ่มติด google+1 กันแล้ว บ้างดีกว่านะคะ

www.Where.in.th เป็นเว็บไซต์ที่ให้เราสามารถแชร์ที่กิน ที่เที่ยว อาหารจานเด็ด ผ่านเว็บไซต์นี้เลย ลักษณะการติดจะเป็นดังรูบ

 

 

หมายความว่า ถ้ามีผู้เข้าเยี่ยมชม www.where.in.th แล้วเข้าไปดูการ review ร้านอาหารหรือชื่นชอบที่อาหารจานเด็ดที่หน้าไหน ก็สามารถกดได้ที่ปุ่ม google+1 ที่อยู่บริเวณด้านขวามือได้ทันที

 

ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว การติด google+1 นั้นจะเน้นไปที่เว็บไซต์ที่เป็นลักษณะ การ review หรือการเขียนบทความต่างๆ เช่น พวก blog จะเข้ากับ google+1 เป็นอย่างมาก เพราะ google รู้ว่า เวลาส่วนใหญ่ของคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตนั้น ไม่ได้อยู่ที่หน้าผลการค้นหา (Search engine) แต่ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปอยู่ที่การอ่านเนื้อหาและข้อมูลในเว็บไซต์ต่างๆ ดังนั้น google+1 จึงจัดการให้ปุ่ม google+1 นี้เข้าไปอยู่เป็นส่วนหนึ่งใน blogger กันเลยทีเดียว ซึ่งเราสามารถเลือก element ใน blogger เพื่อติดตั้ง google+1 เข้าไปได้ในทันที

แต่ใช่ว่า google+1 จะติดกับพวกเว็บไซต์ที่ใช้ในการ blog ได้เท่านั้น เรายังสามารถนำมันมาประยุกต์ให้เข้ากับธุรกิจ ecommerce ได้ด้วยเช่นกัน ดังเว็บไซต์นี้เลย www.Trendyday.com

 

 

ซึ่งแน่นอนว่า วัตถุประสงค์หลักของ trendyday คือการขายสินค้า จะมีการเขียนรายละเอียดของสินค้าไว้บริเวณด้านล่าง แต่ถ้าผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ trendyday แล้วเกิดถูกใจ ชอบสินค้าตัวนี้ ก็สามารถกดปุ่ม google+1 ไว้ได้ด้วยเช่นกัน มันก็จะทำให้เจ้าของสินค้ารู้ว่า สินค้าตัวไหนที่ลูกค้าชื่นชอบมากเป็นพิเศษ ส่วนของดีของคนที่กด google+1 ก็คือ สามารถแชร์ของที่เราสนใจหรืออยากได้ ไปให้เพื่อนๆ ในกลุ่มของเราได้ทราบ ก็ไม่แน่นะคะ บางทีเพื่อนเห็นอาจจะเข้ามาซื้อสินค้าตัวนี้ให้เราเป็นของขวัญในทันทีก็ได้เช่นกัน

 

อย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นด้วยการติด google+1 ในมุมมองของเจ้าของเว็บไซต์ คราวนี้มาดูในฝั่ง user กันบ้าง ว่าถ้าเราต้องการ กดถูกใจ ใช่เลย google+1 ต้องทำไงกันบ้าง

 

สมมุติเราเข้าไปที่ www.TumNaifun.com ถูกใจคำทำนายของที่นี่ เราจะเห็นว่า มีปุ่ม google+1 แสดงอยู่

 

กด google+1 ไปในทันที ระบบจะพาเราเข้าไปที่หน้ายืนยันการกด google+1 ว่าเราต้องการให้คะแนนเว็บไซต์นี้นะ โดยที่ระบบจะเก็บข้อมูลการ ถูกใจหรือ +1 ของเราไว้ใน account google ของเรา

โดยที่เราสามารถใส่ชื่อ นามสกุลของเราบอกไปได้เลยว่า ชอบสิ่งๆ นี้ แล้วกดปุ่ม ?สร้างโปรไฟล์และ +1? ได้เลย ระบบจะพาเราเข้าไปที่หน้า log in google account ในทันที จากนั้นก็ให้เรา log in ด้วยรหัส google account ของเราตามปกติ (ก็คือ gmail ที่เราไว้ใช้งานนั่นเอง) เป็นอันเรียบร้อย คราวนี้ประวัติก็เราจะถูกบันทึกเอาไว้ว่า เราชื่นชอบเว็บไซต์ไหนบ้าง? และเพื่อนๆ ที่อยู่ในกลุ่มของเราก็จะสามารถมองเห็นการกด +1 ของเราในได้ ซึงมันจะปรากฏชื่อ นามสกุลของเราที่ได้ใส่ไว้ตอนที่จะกดปุ่ม ?สร้างโปรไฟล์และ +1? เพื่อให้ได้ทราบว่า เพื่อนของเราใครเป็นคนถูกใจในหน้าเว็บไซต์นี้บ้าง

 

เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ กับความน่าสนใจของเจ้า google+1 ตัวนี้ ซึ่งทำให้เกิดประโยชน์ทั้งคนกด และเจ้าของเว็บไซต์ และถ้าใครที่เป็นเจ้าของเว็บไซต์อยู่ตอนนี้ก็อย่าลืมไปเพิ่มปุ่ม google+1 กันนะคะ

 

@goople

16 Aug 2011