Tag Archives: marketing

5 BEST PRACTICES FOR SUCESSFUL SOCIAL MEDIA MARKETING.

5 วิธีเพื่อความสำเร็จในการทำตลาดโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์

หากคุณกำลังเปิดตัวบริษัทด้าน B2B และได้ตัดสินใจ ที่จะใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการทำการตลาด  เพื่อเริ่มสร้างความเติบโตทางธุรกิจของคุณ    นับว่าเป็นการตัดสินใจที่ชาญฉลาด  เพราะสื่อสังคมออนไลน์  เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพและช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย  โดยมีคล่องตัวในการเข้าถึงฐานผู้บริโภคออนไลน์ที่กำลังขยายตัว  และเป็นหนทางในการเพิ่มจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  โดยอาศัยการแนะนำแบบปากต่อปากที่นำไปสู้การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดียิ่งขึ้น

การตลาดที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์  เป็นวิธีที่เหมาะสำหรับการค้าแบบ B2B เพราะทำให้คุณมีโอกาสที่จะปฏิสัมพันธ์และทำงานร่วมกับลูกค้าในกลุ่มที่คุณสามารถเข้าถึง  สามารถสร้างความสัมพันธ์กับพวกเขา  และตั้งหลักปักฐานในชุมชนที่กว้างขึ้น  หากคุณพร้อมที่จะเริ่มใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการทำแคมเปญการตลาดของคุณ  จงพิจารณาถึงข้อปฏิบัติ 5 ประการต่อไปนี้  เพื่อให้โครงการของคุณดำเนินไปในทิศทางที่ดีที่สุด

01 ต้องมีแผนเสมอ

นักการตลาดสื่อสังคมออนไลน์ จะต้องยึดคำขวัญของลูกเสือที่ว่า “จงเตรียมพร้อม”  เพราะสิ่งไม่ได้เตรียมพร้อมอาจนำไปสู่ผลที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายในขั้นรุนแรงต่อชื่อเสียงของคุณได้

ก่อนท่จะเริ่มต้นกิจกรรมทางสังคม  คำถามสำคัญที่คุณจะต้องตอบให้ได้ก็คือ เป้าหมายของคุณคืออะไร กลุ่มเป้าหมายของคุณคืออะไร  กลุ่มเป้าหมายของคุณคือใคร คุณจะสร้างระบบการจัดการแคมเปญของคุณอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ  โดยการจัดทำแผน ที่จะบอกถึงกลยุทธ์เริ่มต้นในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับสังคม  รวมทั้งความสามารถในการผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  และมีโครงสร้างที่จะรักษาความสัมพันธ์และสร้างรายได้จากการเข้าชมหากมีแผนที่ดีคุณจะสามารถหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความผิดพลาด  รวมทั้งรักษาทรัพยากรที่สำคัญได้

02  อย่ามุ่งหมายในเชิงรุกจนเกินไป

ความจริงที่สำคัญเกี่ยวกับการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์  คือ การไม่เน้นคำโฆษณาและการขายมากนักแต่จะใช้การสนทนามากกว่า  ขณะนี้  ประชาชนจากทุกภาคอุตสาหกรรมมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อซื้อสินค้า  เละพวกเขาจะตัดสินใจจากสิ่งที่พวกเขาจะตัดสินใจจากสิ่งที่พวกเขาเรียนรู้  และจากผู้ที่พวกเขาพบบนโลกออนไลน์  ดังนั้น คุณควรพยายามสร้างเนื้อหาที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตภัณฑ์และบริการของคุณแก่การที่จะมาเป็นลูกค้า  และทำให้พวกเขาเข้าใจว่า  จะสามารถใช้สินค้าและบริการของคุณ  เพื่อการประหยัดค่าใช้จ่ายของบริษัท  หรือทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  โดยทำหน้าที่เป็นแหล่งที่มาของข้อมูลที่จะสะท้อนถึงความเป็นมืออาชีพในแวดวงของคุณ  คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับลูกค้าด้วยองค์ประกอบทางสังคมเหล่านี้

03 ส่งเสริมการแชร์ร่วมกัน

คำสอนที่คุณได้รับขณะที่เป็นเด็ก  ถึงความสำคัญของการรู้จักแบ่งปันสมารถนำมาใช้กับการตลาดในสื่อสังคมออนไลน์ได้  ลองคิดถึงอานุภาพของความสามารถในการเข้าถึงลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ด้วยการสร้างเนื้อหาที่เกี่ยวกับสังคม  และการเข้าถึงผู้มีความชอบอย่างเดียวกันเป็นจำนวนมากได้อย่างประสบความสำเร็จ  ทว่า  นอกเหนือจากคำแนะนำแบบปากต่อปากแล้ว  ยังมีอีกหลายสิ่งที่ต้องคำนึงถึง  และเมื่อลูกค้ายอมรับเนื้อหาที่คุณเสนอให้ด้วยการแชร์ต่อให้คนอื่น  ก็เท่ากับพวกเขาเป็นข้อมูลอ้างอิงที่ดีให้กับธุรกิจของคุณ

นอกเหนือจากการสร้างเนื้อหาที่มีคุณค่าพอที่จะให้ผู้คนอยากจะส่งต่อให้ผู้อื่นแล้วควรเรียกความสนใจและสร้างแรงจูงใจให้ผู้อ่านอยากแชร์เนื้อหาของคุณ  การวางปุ่มสำหรับแชร์ข้อมูล  ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว  ไปยังช่องทางสื่อทางสังคมออนไลน์ที่เป็นที่นิยมมากที่สุดจากการสื่อสารทั้งหมดของคุณ

04  โปรดจำไว้ว่า  มันไม่ใช่แค่เนื้อหาที่เกี่ยวกับบริษัทของคุณ

ถ้าคุณคิดว่าคุณสามารถเผยแพร่เนื้อหาที่น่าสนใจให้กับช่องทางสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็กลับมานั่งเอนหลัง  และคอยดูลูกค้าหลั่งไหลเข้ามา  เท่ากับคุณรอคอยความผิดหวังได้เลย  สื่อสังคมออนไลน์ไม่ใช่เพียงแค่การเข้าถึงลูกค้าและสร้างฐานการเริ่มต้นการสนทนา  ที่จะช่วยให้คุณได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้าด้วย

คุณต้องคอยติดตามสิ่งที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมของคุณ  คุณสามารถลดภาระของการต้องสร้างเนื้อหาอย่างต่อเนื่อง  ด้วยการใช้เนื้อหาอ้างอิงจากที่อื่นๆ  มาแชร์กับลูกค้า  การปฏิบัติต่อผู้ชมที่คุณสร้างขึ้นในสื่อออนไลน์ในฐานะเพื่อน  ขอความคิดเห็นและให้เขาบอกถึงสิ่งที่ทำให้เขาประทับใจรวมทั้งการมีส่วนร่วมในการอภิปราย ก็จะทำให้คุณได้รับความไว้วางใจความ ความจงรักภักดี  และความเคารพจากลูกค้าของคุณ

05 ใช้ซอฟต์แวร์เป็นตัวช่วย

การใช้สังคมสื่อออนไลน์เพื่อแคมเปญการตลาดอย่างเต็มรูปแบบอาจต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมากสำหรับการเริ่มต้น ข่าวดีก็คือ  คุณไม่จำเป็น (และไม่ควรลอง)  ทำงาน  ตั้งแต่การกำหนดกลยุทธ์  ไปจนถึงการทำงานที่มีฟังก์ชั่นซ้ำๆ โดอัติโนมัติเพื่อติดตามกิจกรรมและวัดผล

ซอฟต์แวร์โซลูชั่นอย่าง Argyle Social  สามารถแบ่งเบาภาระงานสำหรับผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหารที่ไม่มีเวลา ซอฟต์แวร์นี้จะให้การสนับสนุนในระดับของผู้เชี่ยวชาญ  เพื่อการหาและสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ชมที่มีแนวโน้มในการเป็นลูกค้ามากที่สุด  ติดตามและให้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดการมีแผนงานที่สามารถปรับขยาย และได้รับการสนับสนุนแบบทันที  จำทำให้แคมเปญการตลาดที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ของคุณมีความทันสมัย  ซอฟท์แวร์สำหรับการบริหารจัดการ  เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะสร้างความเป็นไปได้สำหรับกิจการใหม่และธุรกิจขนาดเล็กในการแข่งขันในตลาดทุกวันนี้

ข้อคิดปิดท้าย

สื่อสังคมออนไลน์  อาจจะเป็นวิธีการที่รวดเร็วสำหรับการทำการตลาดให้กับธุรกิจของคุณ  เพื่อขยายจำนวนลูกค้าที่มีคุณภาพ  การกำหนดแผนงานที่รอบคอบ  ด้วยการคำนึงถึงองค์ประกอบทางสังคม  และการใช้เครื่องมือและเทคนิคที่จะช่วยคุณบริการลูกค้าได้อย่างดีที่สุด  จะทำให้คุณสามารถใช้อานุภาพของสื่อสังคมออนไลน์  เพื่อทำการตลาด  และเพิ่มโอกาสให้ผู้อื่นรู้จักสินค้า  และสร้างการเติบโตให้กับตราสินค้าของคุณได้

ที่มา : Eworld Magazine JULY 2013  เรียบเรียงโดย: อมรรัตน์  ศรีสุรินทร์

07 Oct 2013

iMarketing 10.0

สวัสดีค่ะ เพื่อนๆ ทุกคน

เนื่องด้วย ตอนนี้เปิ้ลมีภารกิจมากมาย ทำให้มา update goople-adsense น้อยลงไปแล้ว รวมถึงการส่ง email ไปหาเพื่อนๆ ทุกคนด้วย ต้องขออภัยนะคะ แต่เพื่อนๆ ยังคงสามารถเข้าไปพูดคุยหรือฝาก comment ไว้ให้เปิ้ลได้เสมอค่ะ

ตอนนี้เปิ้ลได้ไปร่วมกับเพื่อนๆ ในวงการการตลาดอีก 9 คน แล้วออกหนังสือเล่มใหม่ ที่ใช้ชื่อว่า “iMarketing10.0” ซึ่งในหนังสือเล่มนี้ จะประกอบไปด้วย การตลาด 10 แบบ ด้านออนไลน์ หรือจะเรียกว่าเป็น digital marketing 10 แบบก็ได้ ซึ่ง i ตัวข้างหน้านั้น จะหมายถึง internet หรือ i = ฉัน ซึ่งหมายถึง การตลาดในแบบของฉัน ซึ่งเราสามารถเลือกใช้ การตลาดทั้ง 10 แบบ แบบไหนก็ได้ ที่เป็นแบบของเรา

และแน่นอนว่า เปิ้ลได้รับงานให้เขียนในเรื่องของ “Search Marketing” หรือการตลาดว่าด้วยการค้นหา และถ้าเพื่อนๆ ต้องการจะสั่งซื้อ หนังสือ iMarketing เล่มนี้ สามารถสั่งซื้อกับเปิ้ลได้ในราคา 280 บาท โดยโอนเงินมาที่ kbank 085-2-16728-9 แล้วส่งชื่อที่อยู่ และรายละเอียดมาที่ lovegoople@gmail.com นะคะ (สั่งซื้อกับเปิ้ลจะแพงกว่าที่หน้าเว็บนะคะ เพราะเปิ้ลต้องมีค่าจัดส่งค่ะ >*< หนังสือหนักมาก)

แต่ถ้าใครอยากสั่งซื้อแบบออนไลน์ ในราคา 269 บาท ก็สามารถสั่งซื้อได้ที่
iMarketing10.0 คัมภีร์การตลาดยุคดิจิตอลที่ทุกคนต้องอ่าน

แล้วถ้าอ่านแล้ว ชอบใจอย่างไร อย่าลืมเมล์มาบอกเปิ้ลกันบ้างนะคะ ^____^

@goople

 

 

15 Sep 2011